Zdobywamy Złotą Górę w 80 – tą rocznicę bitwy o Monte Cassino

Zdobywamy Złotą Górę w 80 – tą rocznicę bitwy o Monte Cassino

Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. św. Antoniego z Padwy 17 maja 2024r., wzięli udział w zabawie plenerowej o charakterze edukacyjno – historycznym pt.”Zdobywamy Złotą Górę w 80 – tą rocznicę bitwy o Monte Cassino”. Uczniowie zdobywali Złotą Górę metodą stacji zadaniowych, odpowiadali na pytania związane z bitwą o Monte Cassino oraz z bohaterską postawą 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem Generała Władysława Andersa. Uczniowie po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi otrzymywali punkt na karcie zadań. Zebranie kompletu punktów upoważniało uczniów do odbioru certyfikatu i nagród przyznawanych placówce, która zgłosiła swój udział w zabawie. Uczniowie poprawnie i z zaangażowaniem odpowiadali na pytania, poszerzając tym samym swoją wiedzę historyczną  i świetnie się przy tym bawiąc.