Kontakt

Katolicka Szkoła Podstawowa 
z Odziałem Przedszkolnym
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im. Św. Antoniego z Padwy w Częstochowie

DYREKTOR: Violetta Błasiak
WICEDYREKTOR: Magdalena Matuszczak

Ul. Bohaterów Katynia 42
42- 208 Częstochowa
Tel. 34 370 79 55, 501 488 391

e-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com