Słowo do Rodziców

  Szanowni Rodzice dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dziś macie nieograniczoną możliwość wyboru szkoły dla swojego dziecka. Kierując się jego dobrem zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszych szkół, w których nauka jest bezpłatna.

     Chcąc uspokoić Państwa obawy, pragnę powiedzieć, że program nauczania w naszych szkołach jest taki sam jak w placówkach ogólnodostępnych.

     Formy jego przekazywania i realizowane treści są jednak dostosowane do możliwości
i potrzeb Państwa dziecka. Indywidualizacja procesu kształcenia stwarza dziecku duże możliwości rozwoju edukacyjnego i społecznego.

     Zapewniam też, że na świadectwach, dyplomach i legitymacji szkolnej nie używa się określania „szkoła specjalna” ( zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych statutów w szkołach publicznych). Nasze szkoły to miejsce, w którym Wasze dziecko będzie się rozwijać w miłej i życzliwej atmosferze. Jego osoba nie będzie anonimowa, a napotkane trudności pomoże mu rozwiązać zespół specjalistów. Tym co wyróżnia naszą placówkę jest wysokie poczucie bezpieczeństwa i wychowanie w duchu katolickim oparte na poszanowaniu godności i kształtowaniu moralności każdego człowieka.

     Nasza oferta skierowana jest do uczniów niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz Autyzmem i zespołem Aspergera.
  
Wybierając nasze szkoły dla swojego dziecka zyskujecie:

 • bezpłatną edukację
 • darmowe podręczniki
 • bezpłatny dowóz dziecka do szkoły
 • możliwość zakwaterowania w internacie
 • zindywidualizowane zajęcia w małych grupach
 • wszechstronny rozwój dziecka (liczne koła zainteresowań)
 • opiekę specjalistów (oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, logopeda, psycholog, pedagog, rehabilitant)
 • zajęcia z doradcą zawodowym
 • praktyki zawodowe
 • możliwość dożywiania i pomocy materialnej
 • możliwość korzystania ze świetlicy (do godz.16)

     Atmosfery panującej w naszej szkole nie da się opisać, gdyż nie można słowami zastąpić uśmiechu dziecka.

    Zatem zapraszam Państwa wraz z dziećmi do odwiedzenia naszej placówki w dogodnym terminie.

    Wizyta stworzy Państwu możliwość konsultacji ze specjalistami, a dziecku pokaże inne, przyjazne oblicze szkoły.

Z wyrazami szacunku Dyrektor szkoły
Violetta Błasia