Szkoła Podstawowa

Katolicka Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Antoniego z Padwy powstała w 2002 roku. Od samego
początku naszą misją jest wspieranie wychowawczej roli rodziny i troska o to, by jak najlepiej odpowiedzieć
na potrzeby dziecka z deficytami rozwojowymi.
Szkoła zapewnia bezpłatną edukację dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwagi na:
- Autyzm,
- Zespół Aspergera,
- niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,
- niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym,
- niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym,
- niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim,
- niepełnosprawność ruchową,
- słabowidzenie,
- słabosłyszenie.
Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenie specjalnego.
Proces edukacyjny jest zindywidualizowany i prowadzony w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno-
Terapeutyczny stworzony przez zespół specjalistów w oparciu o wskazania zawarte w orzeczeniu. Na
każdym z etapów realizowana jest pełna Podstawa Programowa, a wszystkie zajęcia dodatkowe są
bezpłatne.