Oddział Przedszkolny

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 roku życia na podstawie orzeczenia do kształcenia
specjalnego. Zajęcia specjalistyczne, w rozszerzonym zakresie, stanowią o specyfice naszego oddziału
przedszkolnego. Są to: specjalistyczne zajęcia na basenie, neurostymulacja, terapia dziecka autystycznego,
integracja sensoryczna i rewalidacja. W wyniku tak prowadzonej pracy specjalistycznej, stymulującej
prawidłowy rozwój małego dziecka, obserwujemy duże efekty w funkcjonowaniu dzieci przychodzących
do naszego przedszkola.