Oddział Przedszkolny

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 roku życia na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego. Zajęcia specjalistyczne, w rozszerzonym zakresie, stanowią o specyfice naszego oddziału przedszkolnego. Są to: specjalistyczne zajęcia na basenie, neurostymulacja, terapia dziecka autystycznego, integracja sensoryczna i rewalidacja. W wyniku tak prowadzonej pracy specjalistycznej, stymulującej prawidłowy rozwój małego dziecka, obserwujemy duże efekty w funkcjonowaniu dzieci przychodzących do naszego przedszkola.