Rajd Olsztyn - Biskupice

Rajd Olsztyn - Biskupice

W czwartek 9 maja klasy 4-8 wraz z nauczycielami powędrowali poznawać walory krajobrazów Jury Krakowsko-Częstochowskiej a szczególnie form terenu  powstałych w wyniku procesów krasowienia, tj. ostańców wapiennych. Poznawanie walorów historycznych ruin warowni obronnej w Olsztynie usytuowanej na szlaku Orlich Gniazd. Poznanie roślinności charakterystycznej dla krajobrazu wyżynnego.