Godziny Wychowawcze ze Światem

Godziny Wychowawcze ze Światem to cykl zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość, bez względu na pochodzenie. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtują postawy otwartości i odpowiedzialności za to, co dzieje się na świecie.

Naszym celem jest nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej sprawiedliwym w przyszłości.

Grupy młodsze pracują w oparciu o Bazgrolniki – zeszyty ćwiczeń w tematach jak: odpowiedzialna konsumpcja, kryzys klimatyczny, migracje i uchodźstwo, reagowanie na kryzysy humanitarne (m.in. wojny), przykłady globalnych powiązań oraz różne perspektywy patrzenia na świat.

Praca w grupach starszych koncentruje się na temacie języka i narracji, które kształtują nasz sposób patrzenia i opowiadania o świecie. Wspólnie przyglądać się będziemy m.in. stereotypom i uprzedzeniom, białemu przywilejowi, kwestii rasizmu i sposobom na zmiany poprzez zmianę języka.

Program realizowany jest przez pedagoga szkolnego.