Główne cele, założenia i zasady

Doradztwo zawodowe jest realizowanie na:

 • obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego
 • zajęciach z wychowawcą 
 • zajęciach grupowych z doradcą zawodowym w klasach VII i VIII

drugim semestrze 2022/2023  dla rodziców zostanie wyznaczona godzina konsultacji indywidualnych w budynku przy ul. Łukasińskiego 24.

Główne cele

 • pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej ścieżki edukacyjno - zawodowej
 • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów
 • kształtowanie pozytywnych postaw wobec edukacji i pracy
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
    

Założenia i zasady

 • wybór edukacji i zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia
 • preferencje  wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu
  na wybór edukacji oraz zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska
 • doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami