Kalendarium uroczystości szkolnych 2023/2024

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

w Katolickiej Szkole Podstawowej Specjalnej SPSK

im. św. Antoniego z Padwy

SEMESTR II

Lp. NAZWA UROCZYSTOŚCI TERMINY
1.

DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU

 

12 -16 lutego 2024 r.

2.

Temat formacyjny miesiąca: ”Przykazanie IV Czcij ojca swego i matkę swoją Przykazanie V Nie zabijaj”

Luty

3.

ŚRODA POPIELCOWA- MSZA

14 lutego 2024 r.

4.

KONKURS MATEMATYCZNY

 

5.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI

ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

01 marca 2024 r.

6.

Temat formacyjny miesiąca:” VI Nie cudzołóż , VII Nie kradnij”

Marzec

7.

DZIEŃ KOBIET

08 marca 2024 r.

8.

PRZEGLĄD TEATRÓW

Kwiecień

9.

KONKURS MATEMATYCZNY LICZBA PI

14 marca 2024 r.

 10.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Marzec

11.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Marzec

12.

WARSZTATY REGIONALNE

Marzec

13.

ŚNIADANIE WIELKANOCNE

Marzec

14.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

Kwiecień

15.

WARSZTATY MATEMATYCZNE

Marzec/Kwiecień

16.

WARSZTATY Z J. ANGIELSKIEGO

Marzec/Kwiecień

17.

Temat formacyjny miesiąca:” VIIINie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.”

Kwiecień

18.

KONSTYTUCJA 3 MAJA

 

Maj

19.

Temat formacyjny miesiąca:” IX Nie pożądaj żony bliźniego swego , X Ani żadnej rzeczy , która jego jest”.

Maj

20.

Komunia Święta

11 maja 2024 r.

21.

SPRAWDZIAN ÓSMOKLASISTY,

EGZAMINY MATURALNE

14 - 16 maja 2024 r.

22.

POŻEGNANIE KLAS 8

Czerwiec

23.

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Czerwiec

24.

DZIEŃ DZIECKA

01 cerwca 2024 r.

25.

ŚWIĘTO RODZINY I PATRONA SZKOŁY

 

13 czerwca 2024 r.

26.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

21 cerwca 2024 r.