Ogłoszenia 22.03.23 zespół, rada, szkolenie

DNIA 30.03.2023 (CZWARTEK) O GODZ. 14.00. ODBĘDZIE SIĘ SZKOLENIE DOT. STOSOWANIA MATERACA EWAKUACYJNEGO DLA OSÓB Z OGRANICZONĄ MOŻLIWOŚCIĄ PORUSZANIA SIĘ. PRZEWIDYWANY CZAS SZKOLENIA DO 60 MIN.
NASTĘPNIE ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. OPRACOWANIA IPET ORAZ WOPFU (DAWNA NAZWA DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ), NA KTÓRYM ZOSTANĄ ROZPATRZONE WNIOSKI O PRZEDŁUŻENIE OKRESU NAUKI DLA NASZYCH UCZNIÓW ORAZ DOKONANA ZOSTANIE WOPFU DLA NOWEGO UCZNIA R. OWCZARKA.
PO ZESPOLE ODBĘDZIE SIĘ RADA PEDAGOGICZNA W SPRAWIE PODJĘCIA DECYZJI O PRZEDŁUZENIU OKRESU NAUKI NASZYM UCZNIOM.

WYCHOWAWCY PROSZENI SĄ O POWIADOMIENIU RODZICÓW O SKRÓCENIU ZAJĘĆ DNIA 30.03 DO GODZ. 13.55.- UCZNIOWIE RODZICÓW PRACUJĄCYCH MOGĄ SKORZYSTAĆ ZE ŚWIETLICY. ODWÓZ SZKOLNY W TYM DNIU BĘDZIE O GODZ. 13.55.
WYCHOWAWCY ZOBLIGOWANI SĄ RÓWNIEŻ DO PISEMNEGO POWIADOMIENIA RODZICÓW O ZESPOLE- DOT. RODZICÓW UCZNIÓW KL. 3 SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI ORAZ UCZNIA KL. 1A.