Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą
Katolickiej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK

     Do szkoły przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego.

     Dla każdego ucznia naszej szkoły mamy indywidualnie dostosowany program edukacyjno- terapeutyczny, tak by w jak największym zakresie umożliwić podopiecznym zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu życia codziennego.

     Zadaniem szkoły jest wyposażenie uczniów w zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w zakładach aktywności zawodowej, zakładach pracy chronionej oraz na otwartym rynku pracy w różnych dziedzinach oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym.

     W ramach zajęć uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy w następujących dziedzinach:

 • prowadzenia gospodarstwa (pomoc domowa, pomoc ogrodnika, pomoc kuchenna, sprzątaczka domowa, rękodzielnik)
 • wykonywania prac w obiektach użytecznych (pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne, szatniarz, pomoc sprzedawcy, pakowacz, sortowacz)

PROWADZENIE GOSPODARSTWA – obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie, sporządzanie i wydawanie posiłków,  dbanie o rośliny na terenie i wokół szkoły, wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich. W nowocześnie wyposażonej pracowni gospodarstwa domowego młodzież uczy się jak dbać o należyty porządek i organizację pracy w kuchni, a także jak przygotować i podawać potrawy. Aromatyczne zapachy roznoszą się po szkole niemal każdego dnia.

WYKONYWANIE PRAC W OBIEKTACH UŻYTECZNYCH – to nauka obsługi urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, bindownica, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie, doskonalenie umiejętności sprzątania, a także wykonywania prac  na stanowisku szatniarza, pakowacza, sortowacza i pomocy sprzedawcy w obiektach użyteczności publicznej. Młodzież naszej szkoły nabywa umiejętności praktycznych w trakcie odbywania praktyk wspomaganych. Nasi uczniowie odbywają praktyki  na stanowisku szatniarz w Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie oraz w biurze
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na stanowisku pracownik biurowy. W roku szkolnym 2019/ 2020 nawiązaliśmy również współpracę z CH Auchan.

     Praktyki zawodowe dają możliwość poznania oczekiwań potencjalnych przyszłych pracodawców względem pracowników. Uczeń poprzez praktyki ma szansę utrwalenia, zademonstrowania i zweryfikowania swoich umiejętności, a także prezentacji chęci do pracy, co może w przyszłości ułatwić znalezienie pracy.

       Nasza placówka należy również do KSAPL- „Krajowej sieci szkół i placówek edukacyjnych akredytujących kwalifikacje zawodowe z zastosowaniem ujednoliconej procedury APL”.

      Akredytacja umiejętności zawodowych w sieci KSAPL ma formę sprawdzianu umiejętności praktycznych kształconych w ramach zajęć lekcyjnych lub w czasie praktyk. Potwierdzeniem zdanego egzaminu akredytującego jest Certyfikat uznawany w całej Unii Europejskiej.

AKREDYTOWANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE W NASZEJ SZKOLE:

 • PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ z zakresu prac porządkowych w jednostce mieszkalnej lub w pomieszczeniu biurowym;
 • KUCHARZ z zakresu sporządzania naleśników oraz sposobu ich podawania;
 • OGRODNIK z zakresu zorganizowania pracy i przygotowania stanowiska ogrodnika oraz nasadzania roślin.

PONADTO ZAPEWNIAMY UCZNIOM:

 • bezpłatną naukę do 24 r.ż.
 • przyjazne środowisko bez przemocy i agresji, opierające się na wartościach chrześcijańskich
 • rodzinną atmosferę
 • edukację w małych zespołach klasowych
 • konsultacje oraz zajęcia  ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem, rehabilitantem ruchowym, logopedą, doradcą zawodowym
 • zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach: w pracowni multimedialnej, technologicznej, logopedycznej, SI
 • możliwość korzystania ze świetlicy
 • ciepły posiłek
 • możliwość korzystania z pobytu w ośrodkach szkolno – wychowawczych