Słowo do Rodziców

 Sesja (1)z.JPG (5.60 MB)

Szanowni Rodzice dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dziś macie nieograniczoną możliwość wyboru szkoły dla swojego dziecka. Kierując się jego dobrem zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszych szkół, w których nauka jest bezpłatna.

 • Chcąc uspokoić Państwa obawy, pragnę powiedzieć, że program nauczania  w naszych szkołach jest taki sam jak w placówkach ogólnodostępnych
 • Formy jego przekazywania i realizowane treści są jednak dostosowane do możliwości i potrzeb Państwa dziecka.
 • Indywidualizacja procesu kształcenia stwarza dziecku duże możliwości rozwoju edukacyjnego i społecznego.
 • Zapewniam też, że na świadectwach, dyplomach i legitymacji szkolnej 
  nie używa się określania „szkoła specjalna” ( zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych statutów w szkołach publicznych).
 • Nasze szkoły to miejsce, w którym Wasze dziecko będzie się rozwijać w miłej i życzliwej atmosferze. Jego osoba nie będzie anonimowa, a napotkane trudności pomoże mu rozwiązać zespół specjalistów. Tym co wyróżnia naszą placówkę jest wysokie poczucie bezpieczeństwa i wychowanie w duchu katolickim oparte na poszanowaniu godności i kształtowaniu moralności każdego człowieka.
 • Bezpłatnie zadbamy o cały proces edukacyjny Państwa dziecka.
 • Nasza oferta skierowana jest do uczniów niepełnosprawnych w stopniu  umiarkowanym i znacznym, dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz Autyzmem i zespołem Aspergera.

Wybierając nasze szkoły dla swojego dziecka zyskujecie:

 • bezpłatną edukację,
 • darmowe podręczniki,
 • bezpłatny dowóz dziecka do szkoły,
 • możliwość zakwaterowania w internacie,
 • zindywidualizowane zajęcia w małych grupach,
 • wszechstronny rozwój dziecka (liczne koła zainteresowań)
 • opiekę specjalistów (oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, logopeda, psycholog, pedagog, rehabilitant),
 • zajęcia z doradcą zawodowym,
 • praktyki zawodowe,
 • możliwość dożywiania i pomocy materialnej,
 • możliwość korzystania ze świetlicy (do godz.16).

Zobacz co jeszcze nas wyróżnia

.


Atmosfery panującej w naszej szkole nie da się opisać,

gdyż nie można słowami zastąpić uśmiechu dziecka.

Zatem zapraszam Państwa wraz z dziećmi

do odwiedzenia naszej placówki w dogodnym terminie. 

Wizyta stworzy Państwu możliwość

konsultacji ze specjalistami, a dziecku pokaże inne, przyjazne oblicze szkoły.Z wyrazami szacunku Dyrektor szkoły 

Violetta Błasiak

 100z.jpg (54 KB)