Informacja o naborze

Katolicka Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szkoła kształci młodzież w następujących zakresach:

 • prowadzenia gospodarstwa (pomoc domowa, pomoc ogrodnika, pomoc kuchenna, sprzątaczka domowa, rękodzielnik)
 • wykonywanie prac w obiektach użytecznych (pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne, szatniarz, pomoc sprzedawcy, pakowacz, sortowacz)

Podstawą przyjęcia do szkoły jest posiadanie przez ucznia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną do szkoły ponadpodstawowej.

Proces rekrutacji do Katolickiej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy na rok szkolny 2024/2025 będzie dokonywany drogą tradycyjną, poprzez złożenie dokumentów w formie papierowej - szkoła nie prowadzi naboru elektronicznego.

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną
 • wniosek o przyjęcie do Szkoły Przysposabiającej do Pracy  (DO POBRANIA TUTAJ)
 • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
 • trzy fotografie
 • numer ewidencyjny PESEL
  ______________________________________________________________________________________________________________

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły:

tel. 34- 361 56 96,     512 328 870

adres: Częstochowa ul. Łukasińskiego 24.

______________________________________________________________________________________________________________

Jak złożyć dokumenty?

Dokumenty mogą Państwo złożyć:

 1. Osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.00- 15.00.
 2. Pocztą tradycyjną na dane: 
                 Szkoła Przysposabiająca do Pracy SPSK
                 ul. Łukasińskiego 24
                 42-200 Częstochowa
 3. Pocztą elektroniczną na adres: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość telefonicznego umówienia indywidualnego spotkania dla ucznia oraz jego rodzica/prawnego opiekuna na terenie szkoły. Podczas spotkania będą Państwo mogli zapoznać się z ofertą zajęć edukacyjnych, praktycznych oraz specjalistycznych prowadzonych przez naszą placówkę. Zapraszamy.