Kontakt

Katolicka Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im. Św. Antoniego z Padwy w Częstochowie

DYREKTOR: Violetta Błasiak
WICEDYREKTOR: Marta Łącka- Wąs

Ul. Łukasińskiego 24
42- 207 Częstochowa
Tel: 34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalne@spsk.edu.pl