Harmonogram zebrań

HARMONGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W I SEMESTRZE ROKU SZKOLEGO 2023/2024

Data Dzień tygodnia Rodzaj
spotkania

04 września 2023 

poniedziałek Spotkanie organizacyjne z wychowawcami klas.
06 października 2023 piątek

Zebranie z wychowawcami -spotkanie informacyjne : informacja o wymaganiach edukacyjnych, przedstawienie obowiązujących dokumentów w szkole,  zapoznanie z kalendarzem na rok szkolny 2023/2024. 

Wręczenie rodzicom IPET oraz WOPFU

15 grudnia 2023 piątek Zebranie z wychowawcami – zapoznanie z propozycją ocen na miesiąc przed klasyfikacją.
26 stycznia 2024  piątek

Spotkanie z wychowawcami : 

podsumowanie pracy po I semestrze, 

zaplanowanie pracy na 2 semestr, 

przedstawienie WOPFU