REKRUTACJA 2024/2025

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Dyrektor ogłasza nabór do  Szkoły Przysposabiającej do Pracy SPSK im. św. Antoniego z Padwy.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące naboru oraz harmonogram postępowania rekrutacyjnego.