Kalendarz imprez pierwszy semestr 2023/2024

KALENDARIUM UROCZYSTOSCI I WYDARZEŃ W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

UROCZYSTOŚĆ SZKOLNA , WYDARZENIE  TERMIN
SPRZĄTANIE ŚWIATA 18- 22. IX.2023
ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 20.IX.2023
WYBORY DO SAMORZĄDU IX.2023
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ- PASOWANIE NA UCZNIA 11.X.2023
DZIEŃ PAPIESKI 16.X.2023
KONKURS RECYTATORSKI XI.2023
ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 10.XI.2023
KONKURS ŚWIĄTECZNE WYPIEKI 6.XII.2023
REKOLEKCJE ADWENTOWE 11- 13 XII.2023
KIERMASZ ŚWIĄTECZNY 14-15.XII.2023
JASEŁKA, WIGILIA 20.XII.2023
KONCERT KOLĘD I.2024