Członkostwo w KSAPL

  Mamy przyjemność poinformować Państwa, że nasza szkoła stowarzyszona z Krajową Siecią Szkół i Placówek Edukacyjnych akredytujących umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe zgodnie z ujednoliconą procedurą unijną APL.
     Do takiej grupy zostają przyjmowane placówki oświatowe posiadające wieloletnie doświadczenie w kształceniu kucharzy oraz kucharzy małej gastronomii oraz posiadające udokumentowane osiągnięcia w zakresie prowadzonej, edukacyjnej działalności zawodowej.

    W ramach projektu młodzież może potwierdzić kwalifikacje związane   z kształconymi przez siebie umiejętnościami zawodowymi. Potwierdzeniem zdanego egzaminu akredytacyjnego jest Certyfikat. Jest to dokument posiadający znak TÜC CER, uznawany przez pracodawców w całej Europie.

Egzamin KSAPL 2022