ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

4 dnia września zgromadziliśmy się wokół ołtarza, by wsłuchać się w Słowo Boże i czerpać z Niego siły na kolejne dni nauki i pracy. Umocnieniem były dla nas słowa Ewangelii wg św. Łukasza: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał Mnie abym obwoływał rok łaski Pana". Następnie uczniowie udało się do klas na spotkanie z rówieśnikami i wychowawcami.