Kontakt

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im. Św. Antoniego z Padwy w Częstochowie

DYREKTOR: Violetta Błasiak
WICEDYREKTOR: Magdalena Matuszczak

Ul. Bohaterów Katynia 40/42
42- 200 Częstochowa
Tel: 34 370-79-55, 501-488-391
e-mail: szkolyspecjalnespsk@gmail.com