Informacje o naborze do klas pierwszych

Informacje o naborze do klas pierwszych

Informujemy, iż lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia SPSK znajduje się w sekretariacie szkoły przy ul. Łukasinskiego 24.