Co nas wyróżnia

Szkoły Specjalne SPSK zostały stworzone z myślą o indywidualnych potrzebach osób z orzeczeniem do kształcenia specjalnego,  a nauka w nich jest bezpłatna.

Staramy się, aby szkoła sprostała oczekiwaniom uczniów, a także aktualnym potrzebom społecznym. 

W naszej pracy stosujemy nowatorskie metody i narzędzia oraz angażujemy się w projekty, które pomagają nam w udoskonalaniu naszej działalności.
 

Misją naszych szkół jest wychowanie w duchu chrześcijańskim, przekazanie młodemu człowiekowi odpowiedniego systemu wartości, wspieranie wychowawczej roli rodziny, akcentowanie godności każdego człowieka i troska o integralny (wszechstronny) rozwój ucznia. 

Celem dyrekcji i całej kadry jest, to by uczniowie, których mamy pod opieką byli śmiałymi i świadomymi siebie Polakami znającymi swoje prawa i obowiązki.

Od 2010 roku prowadzimy zajęcia w nowo wyremontowanym budynkuprzy ul. Łukasińskiego 24, gdzie warunki lokalowe pozwalają na organizację pracy i swobodne funkcjonowanie uczniów w mało licznych grupach.

Nasze pracownie są wyposażane w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, w tym tablice multimedialne, tablety dla każdego z uczniów, bezprzewodowy Internet, laptop w każdej z sal.
 
 
Najważniejszym dla nas priorytetami jest bezpieczeństwo ucznia. 
Uczeń od momentu przekroczenia progu szkoły pozostaje pod naszą opieką, zarówno podczas zajęć jak i przerw. Staramy się, by każde dziecko wychowywało się w atmosferze akceptacji, wzajemnego zaufania i poczuciu godności. W nauczaniu podążamy za indywidualnym tempem rozwoju ucznia, respektując jego możliwości i potrzeby.