Główne cele, założenia i zasady

Doradztwo zawodowe jest realizowanie na:
 • obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego
 • zajęciach z wychowawcą 
 • zajęciach grupowych z doradcą zawodowym w klasie III

W drugim semestrze 2022/2023 będą odbywać się konsultacje indywidualne z doradcą. Dla rodziców zostanie wyznaczona godzina konsultacji indywidualnych.

Główne cele

 • pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej ścieżki edukacyjno - zawodowej
 • diagnozowanie potrzeb zawodowych uczniów
 • aktywizacja zawodowa uczniów
 • przygotowanie do wejścia w rynek pracy
 • kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

8b92372638dc0f9092ff818399a456d1.jpg (305 KB)   budowlane (22).JPG (70 KB)

Założenia i zasady

 • wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia
 • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu
 • na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska
 • doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami