Miejsce zatrudnienia: sklepy, hurtownie, supermarkety.

Absolwent w zawodzie sprzedawca umie:

  • składać zamówienia oraz dokonywać ilościowego i jakościowego odbioru dostaw
  • segregować towary oraz stosować zasady ich przechowywania i rozmieszczania
  • przygotować ekspozycje towarów
  • obsługiwać klientów i wykonywać czynności związane ze sprzedażą towarów
  • obliczać ceny, marże i podatek VAT, odprowadzać utarg
  • obsługiwać kasy fiskalne, wagi, metkownice
  • przyjmować i rozpatrywać reklamacje zgodnie z obowiązującymi zasadami

           Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.