Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Miejsce zatrudnienia: motele, hotele, pensjonaty.


Absolwent w zawodzie pomocnik obsługi hotelowej umie:

  • przygotowywać pokoje do przyjęcia gości
  • sprawdzać stan wyposażenia pokojów noclegowych, dbać o mienie gości
  • posługiwać się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem do utrzymywania czystości w hotelu, rozróżniać surowce gastronomiczne i zna warunki ich przechowywania
  • posługiwać się podstawowym sprzętem kuchennym
  • wykonywać prace w kuchni, na zapleczu i pralni hotelowej
  • pielęgnować rośliny ozdobne i hotelowe tereny zieleni

         Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.