Pracownik pomocniczy krawca

Miejsce zatrudnienia: zakłady krawieckie, punkty usługowe, salony szycia firan.

Absolwent w zawodzie krawiec umie:

  • dokonać rozkroju materiału na podstawie gotowych form odzieży,
  • uszyć podstawowe rodzaje odzieży np.: spódnica, spodnie, bluzka,
  • dokonać różnego rodzaju przeróbek i napraw odzieży np.: wymiana zamka, skrócenie nogawek, wszycie taśmy do firan itp.,
  • dobrać fason odzieży do typu figury oraz zaproponować rodzaj materiału i dodatki,
  • obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie technologicznym.

       Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub - jeżeli jest pracownikiem młodocianym - może zdawać egzamin w Cechu Rzemiosł Różnych i uzyskać tytuł czeladnika.

PRACOWNIK POMOCNICZY KRAWCA 

Miejsce zatrudnienia: zakłady krawieckie, punkty usługowe, salony szycia firan.

Absolwent w zawodzie krawiec umie:

·    dokonać rozkroju materiału na podstawie gotowych form odzieży,

·    uszyć podstawowe rodzaje odzieży np.: spódnica, spodnie, bluzka,

·    dokonać różnego rodzaju przeróbek i napraw odzieży np.: wymiana zamka, skrócenie nogawek, wszycie taśmy do firan itp.,

·    dobrać fason odzieży do typu figury oraz zaproponować rodzaj materiału i dodatki,

·    obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie technologicznym.

 Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub - jeżeli jest pracownikiem młodocianym - może zdawać egzamin w Cechu Rzemiosł Różnych i uzyskać tytuł czeladnika.

Miejsce zatrudnienia: zakłady krawieckie, punkty usługowe, salony szycia firan.

Absolwent w zawodzie krawiec umie:

·    dokonać rozkroju materiału na podstawie gotowych form odzieży,

·    uszyć podstawowe rodzaje odzieży np.: spódnica, spodnie, bluzka,

·    dokonać różnego rodzaju przeróbek i napraw odzieży np.: wymiana zamka, skrócenie nogawek, wszycie taśmy do firan itp.,

·    dobrać fason odzieży do typu figury oraz zaproponować rodzaj materiału i dodatki,

·    obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie technologicznym.

 Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej lub - jeżeli jest pracownikiem młodocianym - może zdawać egzamin w Cechu Rzemiosł Różnych i uzyskać tytuł czeladnika.