Pracownik pomocniczy gastronomii

Kwalifikacje w zawodzie:

HGT.04. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy gastronomii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.04.:
1) wykonywania czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne;
2) realizowania prac związanych z przechowywaniem żywności;
3) wykonywania prac pomocniczych związanych ze sporządzaniem potraw i napojów bezalkoholowych;
4) wykonywania prac pomocniczych związanych z obsługą gości;
5) wykonywania czynności pomocniczych związanych z ekspedycją potraw i napojów bezalkoholowych.

 
Uczeń w trakcie nauki zapoznaje się z następującymi zagadnieniami, zdobywając odpowiednie wiadomości i umiejętności:

HGT.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
HGT.04.2. Wykonywanie czynności porządkowych w obiektach świadczących usługi gastronomiczne
HGT.04.3. Wykonywanie prac pomocniczych przy sporządzaniu potraw i napojów bezalkoholowych
HGT.04.4. Sporządzanie półproduktów i potraw warzywnych, owocowych, mięsnych, ryb oraz mącznych
HGT.04.5. Wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą gości
HGT.04.6. Język obcy zawodowy
HGT.04.7. Kompetencje personalne i społeczne

 
Absolwent może podejmować pracę:

  • w obiektach zbiorowego żywienia tj. restauracjach, stołówkach, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych
  • wykonuje prace pomocnicze związane z ekspedycją potraw i napojów
  • wspomaga innych pracowników zakładu gastronomicznego przy wykonywaniu rozmaitych zadań