SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

      

KATOLICKA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH

IM. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W CZĘSTOCHOWIE

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Katolickiej Szkoły Przysposabiającej do Pracy SPSK.

        Do szkoły przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego.

  Dla każdego ucznia naszej szkoły mamy indywidualnie dostosowany program nauczania, tak by w jak największym zakresie umożliwić podopiecznym zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu życia codziennego.

     Zadaniem szkoły jest wyposażenie uczniów w zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania pracy w różnych dziedzinach oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. W ramach zajęć uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy wynikających z następujących dziedzin:

GOSPODARSTWO DOMOWE – obejmuje szeroki zakres prac opartych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, tj. sprzątanie, prasowanie, pranie oraz sporządzanie i wydawanie posiłków. W pracowni kulinarnej uczniowie uczą się jak dbać o należyty porządek i organizację pracy w kuchni, a także jak przygotować i podawać potrawy. Aromatyczne zapachy roznoszą się po szkole niemal każdego dnia.

PRACE OGRODNICZE – w ramach tych zajęć uczniowie, pod opieką nauczycieli, dbają o rośliny na terenie i wokół szkoły. Pielą chwasty, sadzą kwiaty, zioła, krzewy. W zimie przygotowują sadzonki i dbają o rośliny w klasach. Uczą się też sztuki układania dekoracji z roślin. Wykonują palmy wielkanocne i stroiki na święta Bożego Narodzenia.

PRACE BIUROWE – to nauka obsługi urządzeń biurowych typu: kserokopiarka, bindownica, laminator itp. oraz wykonywanie usług w tym zakresie.

RĘKODZIELNICTWO – wytwarzanie drobnych przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich z zastosowaniem różnych technik (decoupage, malowanie na szkle, haft wyrób ozdób i biżuterii, origami) oraz materiałów (drewno, glina, sznurek, modelina, tektura, koraliki, szkło, nici, wełna, bibuła, papier kolorowy itp.).

ELEMENTY SZYCIA- dla chętnych opanowania sztuki krawiectwa mamy dobrze przygotowaną pracownię krawiecką. Tam pod okiem specjalistki uczniowie próbują swoich sił w przyszywaniu, łataniu a nawet szyciu prostych elementów. 

 

Dodatkowo w ramach egzaminu akredytacyjnego przeprowadzanego w naszej placówce młodzież może potwierdzić kwalifikacje związane z kształconymi przez siebie umiejętnościami zawodowymi. Potwierdzeniem zdanego egzaminu akredytacyjnego jest Certyfikat KSAPL. Jest to dokument posiadający znak TÜC CER, uznawany przez pracodawców w całej Europie.


ZAPEWNIAMY UCZNIOM

 • bezpłatną naukę do 24 r.ż.,
 • przyjazne środowisko bez przemocy i agresji, opierające się na wartościach chrześcijańskich,
 • rodzinną atmosferę,
 • przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
 • kształtowanie kluczowych kompetencji zawodowych ucznia
 • promocję zdrowego stylu życia,
 • edukację w małych zespołach klasowych,
 • atrakcyjne formy zajęć dydaktycznych,
 • konsultacje oraz zajęcia  ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem, rehabilitantem ruchowym, logopedą, doradcą zawodowym,
 • współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogicznymi,
 • indywidualizację procesu dydaktycznego zgodnie z potrzebami uczniów,
 • zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach: w pracowni multimedialnej, komputerowej, technologicznej, logopedycznej, krawieckiej, SI
 • wysoko wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną,
 • możliwość korzystania ze świetlicy,
 • ciepły posiłek
 • możliwość korzystania z pobytu w ośrodkach szkolno – wychowawczych,
 • transport pomiędzy szkołą i ośrodkami.

 WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Orzeczenie o kształceniu specjalnym.
 2. Kwestionariusz osobowy do Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
 3. Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej.
 4. Trzy fotografie.
 5. Numer ewidencyjny PESEL.