SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

ZAWÓD - SPRZEDAWCA

SPRZEDAWCA

Miejsce zatrudnienia: sklepy, hurtownie, supermarkety.

Absolwent w zawodzie sprzedawca umie:

  • składać zamówienia oraz dokonywać ilościowego i jakościowego odbioru dostaw
  • segregować towary oraz stosować zasady ich przechowywania i rozmieszczania
  • przygotować ekspozycje towarów
  • obsługiwać klientów i wykonywać czynności związane ze sprzedażą towarów
  • obliczać ceny, marże i podatek VAT, odprowadzać utarg
  • obsługiwać kasy fiskalne, wagi, metkownice
  • przyjmować i rozpatrywać reklamacje zgodnie z obowiązującymi zasadami

Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

SPRZEDAWCA

Miejsce zatrudnienia: sklepy, hurtownie, supermarkety.

Absolwent w zawodzie sprzedawca umie:

- składać zamówienia oraz dokonywać ilościowego i jakościowego odbioru dostaw

- segregować towary oraz stosować zasady ich przechowywania i rozmieszczania

- przygotować ekspozycje towarów

- obsługiwać klientów i wykonywać czynności związane ze sprzedażą towarów

- obliczać ceny, marże i podatek VAT, odprowadzać utarg

- obsługiwać kasy fiskalne, wagi, metkownice

- przyjmować i rozpatrywać reklamacje zgodnie z obowiązującymi zasadami

 Po ukończeniu szkoły absolwent przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.