SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

DPS na zewnątrz i od środka

   Co to jest Dom Pomocy Społecznej? Kto w nim mieszka? Czym zajmują się jego mieszkańcy? Na te i inne pytania uczniowie szkoły Przysposabiającej do pracy już potrafią odpowiedzieć...

   Po prostu: 17 września br. poszliśmy na dworzec PKP Raków Częstochowa, wsiedliśmy do pociągu, by po kilkunastu minutach wysiąść w Poraju. Tam odszukaliśmy ulicę Jasną i stanęliśmy przed okazałym budynkiem mieszczącym właśnie Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek.

   Zostaliśmy przyjęci bardzo ciepło, dosłownie i w przenośni.  Pokrzepieni gorącą herbatą i pysznymi pączkami, dowiedzieliśmy się, że w tym Domu mieszkają dorosłe kobiety, których jest blisko setka;  najmłodsza pani miała 23 lata, a najstarsza była blisko 90-tki. Na własne oczy przekonaliśmy się, jak owe panie mieszkają, czym wypełniają swój wolny czas i w jakich zajęciach, terapiach uczestniczą. Nie ma co ukrywać, zrobiło to na nas bardzo korzystne wrażenie, do tego stopnia, iż jedna z naszych uczennic wyraziła ogromną chęć zamieszkania u Sióstr, oczywiście po ukończeniu szkoły.

WZ

Galeria