SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Byliśmy u naszej Mamy

   13 września 2019 roku odbyła się XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Szkół i Przedszkoli Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich na Jasną Górę. My, uczniowie szkoły Przysposabiającej do pracy im. św. Antoniego z Padwy w Częstochowie też tam byliśmy!

    Poszliśmy do Maryi z pokłonem, z otwartym sercem na matczyną miłość. Z pokorą i wielką ufnością prosiliśmy naszą Mamusię o opiekę w nowym roku szkolnym 2019/20, bo przecież bez Jej   pomocy niewiele byśmy dobrego zdziałali...

     W wygłoszonej homilii, podczas uroczystej Mszy świętej, JE ks. biskup Andrzej Przybylski  prosił właśnie  nas byśmy  zaufali Matce Bożej, tak jak zaufał Maryi sam Pan Bóg wybierając Ją na Matkę Zbawiciela. Tak więc po raz kolejny zawierzyliśmy całe nasze życie Tej, która wszystko rozumie.

WZ