SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Liturgiczna Inauguracja Roku Szkolnego na Jasnej Górze

     W czasie, a którym my mamy wakacje, Matka Boża przyjmuje największą liczbę gości.  Przybywają do Niej maturzyści, pracownicy poszczególnych grup zawodowych, bezrobotni, rodziny, rolnicy i byłoby bardzo źle, gdyby wśród pielgrzymów zabrakło przedstawicieli oświaty.  Tak w homilii głoszonej w bazylice jasnogórskiej podczas Mszy Świętej rozpoczynającej Nowy Rok Szkolny mówił ks. bp. Andrzej Przybylski., wyrażając jednocześnie zadowolenie, płynące z faktu, że w sanktuarium, we wtorek 3 września, zgromadzili się przedstawiciele Kuratorium Oświaty, pracownicy delegatur, dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkół, a także uczniowie. Obecna była m.in. Lidia Burzyńska, poseł na Sejm; Alicja Janowska, dyr. Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Jacek Szczotka, wicekurator Śląskiego Kuratorium Oświaty.

      Wielkim zaszczytem dla nauczycieli naszych szkół, była powierzona nam oprawa Mszy Świętej, którą ubogaciliśmy śpiewem i  muzyką . W akcie wdzięczności zostaliśmy zaproszeni do odwiedzenia wystawy multimedialnej „Śladami Jezusa”. Ekspozycja stanowi interaktywną podróż do Jerozolimy sprzed 2000 lat, w nowoczesny sposób opowiada historię Jezusa i rozwoju chrześcijaństwa na przestrzeni wieków – w świetle Ewangelii, tradycji i nauki. Twórcy wykorzystali do tego spektakularne animacje komputerowe, repliki unikalnych eksponatów, poruszającą muzykę oraz zapachy. Wrażenia, których doświadczyliśmy z pewnością na długo pozostawią ślad w naszych sercach.

AKROL

Galeria