SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

      Czas wypoczynku i błogiego lenistwa niepostrzeżenia dobiegł końca i tak 2 dnia września społeczność naszych szkół zgromadziła się wokół ołtarza powierzając Bogu rozpoczynający się rok szkolny.  W głoszonej homilii ks. Marek Kundzicz – proboszcz parafii pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika -podkreślał jak ważne jest, by w ciągu całego roku szkolnego wzrastać zarówno w wiedzy, jak i w wierze. By tak się stało należy nieustannie pamiętać o Bogu, powierzać Mu wszystkie radości i smutki i troszczyć się o życie sakramentalne.

 

     Po zakończonej Eucharystii udaliśmy się do szkoły, gdzie p. dyrektor- Violetta Błasiak- szczególnie serdecznie przywitała uczniów rozpoczynających naukę w naszej placówce. Spotkanie ubogaciło odczytanie listu, jaki na Nowy Rok Szkolny do nauczycieli, uczniów i rodziców skierowała p. prezes SPSK- Maria Chodkiewicz. W dalszej części spotkania wychowawcy wraz młodzieżą udali się do klas. Szkolne sale znów wypełnił śmiech, gwar rozmów i radość płynąca ze spotkania.

AKROL

Czas wypoczynku i błogiego lenistwa niepostrzeżenia dobiegł końca i tak 2 dnia września społeczność naszych szkół zgromadziła się wokół ołtarza powierzając Bogu rozpoczynający się rok szkolny.  W głoszonej homilii ks. Marek Kundzicz – proboszcz parafii pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika -podkreślał jak ważne jest, by w ciągu całego roku szkolnego wzrastać zarówno w wiedzy, jak i w wierze. By tak się stało należy nieustannie pamiętać o Bogu, powierzać Mu wszystkie radości i smutki i troszczyć się o życie sakramentalne.

Po zakończonej Eucharystii udaliśmy się do szkoły, gdzie p. dyrektor- Violetta Błasiak- szczególnie serdecznie przywitała uczniów rozpoczynających naukę w naszej placówce. Spotkanie ubogaciło odczytanie listu, jaki na Nowy Rok Szkolny do nauczycieli, uczniów i rodziców skierowała p. prezes SPSK- Maria Chodkiewicz. W dalszej części spotkania wychowawcy wraz młodzieżą udali się do klas. Szkolne sale znów wypełnił śmiech, gwar rozmów i radość płynąca ze spotkania.