SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

XI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie „Częstochowa to Dobre Miasto”

     Tegoroczna edycja konkursu odbyła się 24 maja. Szczególnie cieszy nas fakt, że patronat honorowy nad przedsięwzięciem przyjął Prezydent Miasta Częstochowy- p. Krzysztof Matyjaszczyk, a  Tygodnik Katolicki „Niedziela” objął konkurs patronatem medialnym.

      Jak zawsze konkurs zgromadził prawdziwych miłośników i znawców naszego regionu. W XI edycji wzięły w nim udział drużyny reprezentujące:

- Szkołę Podstawową w Specjalnym Ośrodku Skzokno-Wychowawczym nr 1,

- Szkołę Podstawową nr 41 im. Jana Matejki,

- Szkołę Podstawową nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie,

- Szkołę Podstawową SPSK im. św. Antoniego z Padwy.

     Uczestnicy zmierzyli się w dwunastu konkurencjach, które wymagały znajomości administracyjnej i topograficznej naszego regionu. Niezbędne były również wiadomości z historii i architektury miasta oraz z bieżących, lokalnych wydarzeń.

     Zmaganiom drużyn przyglądało się jury pod przewodnictwem p. Katarzyny Bentkowskiej-Wydmuch z Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta. W pracach komisji bali udział również; p. Maria Chodkiewicz- prezes SPSK, p. Agnieszka Grudzińska-konsultant w „WOM-ie”, p. Elżbieta Kulik-reprezentująca Bibliotekę Publiczną i p. Krzysztof Sikora-przedstawiciel Muzeum Częstochowskiego.

     Każda z konkurencji była punktowana przez jurorów. W ostatecznej klasyfikacji wygrali uczniowie z SP nr 41, na drugim miejscu znalazła się drużyna z SP nr 53 a na trzecim – gospodarze z SPSK.

     Każdy z uczniów otrzymała pamiątkowy dyplom oraz indywidualną nagrodę. Niespodzianką była specjalna nagroda ufundowana dla uczestników, jurorów i organizatorów przez p. Prezes – Marię Chodkiewicz, która wręczyła zgromadzonym książkę pt.: „Stu polskich Patriotów”.

  AKROL