SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Oferta zajęć dodatkowych

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

  • Przedsiębiorczy uczeń – poniedziałki i wtorki godz. 7.10- p. M. Binek- Sypek
  • Klub Jana Pawła II- piątek  7.00 – p. K. Rapczyńska 
  • Zajęcia taneczne- poniedziałki o godz. 8.00, piątki 14.25- p. Czechowska

 

  • SKS: w poniedziałki i w środy o godz. 15:15   zapraszamy uczniów na zajęcia SKS-u, prowadzone przez pana

M. Mierczaka i M. Nikonowicza

  • Koło Szachowe: w środę na 8 godzinie lekcyjnej odbywa się koło szachowe prowadzone przez

p. Klamę.

  • Zajęcia z robotyki:  prowadzone są przez p. A. Nabiałek co czwartek na 8 godzinie lekcyjnej