SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.

3 września 2018 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna.

23-31 grudnia 2018 r.

3

Ferie zimowe.

11 – 24 lutego 2019 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna.

18 -23  kwietnia 2019 r.

5

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

-  część humanistyczna

-  część matematyczno-przyrodnicza

-  część z języka obcego nowożytnego

 

 

10 kwietnia 2018 r.

11 kwietnia 2018 r.

12 kwietnia 2018 r.

(dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów gimnazjum)

6

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauk w szkole podstawowej:

-    język polski

-    część matematyka

-     język obcy nowożytny

 

 

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

(dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej)

 

7

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

-    etap pisemny

 

 

-    etap praktyczny

 

18 czerwca 2019 r. (dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły branżowej)

22 czerwca - 04 lipca 2019 r. 

8

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych.

 

08 października 2018 r.

02 listopada 2018 r.

02 maja 2019 r. 

9

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

21 czerwca 2019 r.

10

Ferie letnie

22 czerwca  – 31 sierpnia 2019 r

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.

3 września 2018 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna.

23-31 grudnia 2018 r.

3

Ferie zimowe.

11 – 24 lutego 2019 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna.

18 -23  kwietnia 2019 r.

5

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki

 w gimnazjum:

-    część humanistyczna

-    część matematyczno-przyrodnicza

-    część z języka obcego nowożytnego 

 

 

10 kwietnia 2018 r.

11 kwietnia 2018 r.

12 kwietnia 2018 r.

(dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów gimnazjum)

 

6

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki

w szkole podstawowej:

-    język polski

-    część matematyka

-     język obcy nowożytny

 

 

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

(dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej)

 

7

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

-    etap pisemny

 

 

-    etap praktyczny

 

18 czerwca 2019 r. (dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły branżowej)

22 czerwca - 04 lipca 2019 r. 

8

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych.

 

08 października 2018 r.

02 listopada 2018 r.

02 maja 2019 r. 

9

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

21 czerwca 2019 r.

10

Ferie letnie

22 czerwca  – 31 sierpnia 2019 r