SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

KALENDARIUM UROCZYSTOSCI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - I semestr

 

KALENDARIUM UROCZYSTOSCI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - I semestr


NAZWA UROCZYSTOŚCI , IMPREZY KULTURALNEJ, SPORTOWEJ 

TERMIN

Olimpiada Sportowa

14.IX.2018

Sprzątanie Świata

24.IX.2018

Wybory  do Samorządu

IX.2018

Dzień Edukacji Narodowej- Pasowanie na Ucznia

12.X.2018

Dzień Papieski

16.X.2018

Turniej Piłki Nożnej

XI.2018

Konkurs Recytatorski

XI.2018

Święto Odzyskania Niepodległości

08.XI.2018

Wypominki, Msza Św.

XI.2018

Konkurs na Wieczernikową Choinkę

XII.2018

Konkurs „Świąteczne Wypieki”

30.XI.2018

Rekolekcje Adwentowe

14-18. XII. 2018

Jasełka

19.XII.2018

Kiermasz Świąteczny

XII.2018

Bal Wszystkich Świętych- Zabawa Karnawałowa

I.2018

Koncert Kolęd

I.2018

Dzień Babci i Dziadka

22.I.2018