SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Harmonogram zajęć na basenie

SERDECZNIE ZAPRASZMY UCZNIÓW DO KORZYSTANIA Z  ZAJĘĆ NA BASENIE

 

DZIEŃ: WTOREK

8.00- 9.35- uczniowie z budynku przy ul. Bohaterów Katynia

9.35-11.30- uczniowie z budynku przy ul. Łukasińskiego

PROWADZĄCY ZAJĘCIA: P. NIKONOWICZ, P. RADECKA, P. SZEWCZYK


Zajęcia są bezpłatne i odbywają się na pływalni w LO im. Traugutta.

Szkoła zapewnia przewóz i opiekę nauczycieli zarówno podczas zajęć na pływalni jak i w szatni.

 
Uczeń powinien posiadać :

Strój kąpielowy, klapki basenowe, czepek, ręcznik, mydło, w miarę możliwości suszarka.

Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas.