SPSK

Kontakt

DYREKTOR: Violetta Błasiak

Oddział Przedszkolny Specjalny SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Katolicka Szkoła Podstawowa
Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Bohaterów Katynia 40/42, 
42- 200 Częstochowa

Katolickie Liceum Ogólnokształcące
Specjalne SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa


Gimnazjum Specjalne SPSK  
im. Św. Antoniego z Padwy 
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24,  
42- 200 Częstochowa

 Katolicka Branżowa Szkoła
I Stopnia Specjalna SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy SPSK
im. Św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie
Ul. Łukasińskiego 24, 
42- 200 Częstochowa

_________________________

Tel/fax: ul. Łukasińskiego 24
  34 361 56 96
e-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl


Tel/fax: ul. Bohaterów Katynia 40/42
  34 370-79-55
e
-mail: szkolyspecjalnespsk@o2.pl

Spotkania dla rodziców - I semestr 2018/2019

       Zapraszamy Państwa na spotkania z nauczycielami naszych szkół. Spotkania będą od godziny 16.00 w dniach:

HARMONGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W I SEMESTRZE ROKU SZKOLEGO 2018/2019

 

DATA

DZIEŃ TYGODNIA

RODZAJ SPOTKANIA

 14 września 2018 r. 

 

piątek

 

Spotkanie informacyjne

z wychowawcami, powołanie Rad klasowych, informacja o wymaganiach edukacyjnych, przedstawienie obowiązujących dokumentów w szkole, zapoznanie z kalendarzem na rok szkolny 2018/2019.

26 października 2018 r.

piątek

Zebranie z wychowawcami - omówienie spraw bieżących

04 stycznia

2019 r.

piątek

Zebranie z wychowawcami – zapoznanie z propozycją ocen na miesiąc przed klasyfikacją.